menu archiwum 2006
Kalendarium
Archiwum (2006)
Archiwum (2005)
Program SPO-Transport
Galeria
Galeria z lotu ptaka
Most nocą
Projekt techniczny
Finanse
Miasto Konin
Inwestor
Linki


 

18.12.2006
Belka nad Wartą

Pierwsza belka nowego mostu przez Wartę połączyła obydwa brzegi rzeki. Belka ta stanowi podstawę do budowy poziomej konstrukcji mostu. Wkrótce ekipy Płockiego Przedsiębiorstwa Budowy Mostów zaczną nasuwać na podpory drugą, równoległą, belkę.

Rzeczywiście, pierwsza belka słynnego już mostu M6 (tak się bowiem w terminologii projektowej nazywa nowy koniński most) jest już przepchnięta z wytwórni po północnej stronie Warty, na podporę po drugiej stronie rzeki. W tej chwili ekipy płockiego przedsiębiorstwa zaczęły wykonywać podpory pod wytwórnię drugiej belki, która zostanie nasunięta równolegle. Razem stanowić będą najważniejszy element nośny całej konstrukcji mostu - poinformował Szymon Kapura (Scetauroute), inżynier projektu "Budowa mostu przez Wartę i nowego przebiegu drogi krajowej numer 25". Projekt kosztujący prawie 200 mln zł w 75 procentach finansowany jest z funduszy unijnych. Ekipa studia telewizyjnego KDK miała satysfakcję, że jako pierwsi mieszkańcy Konina przeszła po konstrukcji mostu na drugą stronę Warty.

Zdaniem inżyniera projektu, oceniającego realizację harmonogramu prac: Na budowie mostu jest opóźnienie kilku tygodni. Na szczęście most nie jest na ścieżce krytycznej, to znaczy nie limituje nam zakończenia budowy przeprawy, ale wykonawca czyni wszystko, by most był robiony jak najszybciej.

Szybko postępują prace przy budowie estakad nad Doliną Warty. Estakada północna zbliża się już do ronda na skrzyżowaniu ulic Kleczewskiej z Poznańską. To jest estakada "piąta" do Dolinie Wary. Jej długość wynosi już 390 metrów. Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych zaczęło ją budować trochę wcześniej niż ekipy Hydrobudowy-6 estakadę południową. Tempo budowy obydwu jest dobre. Ale to dopiero jedna, zachodnia nitka estakad. Po zakończeniu ich budowy, zacznie być budowana równoległa nitka wschodnia - poinformował inżynier Kapura.

Inżynier projektu twierdzi, że nie powinno być także większych problemów z budową mostu na ulicy Ametystowej: Jego budowa zakończy się w zimie, choć precyzyjną datę trudno określić. Tak naprawdę to wszystko zależy od pogody. Zmontować konstrukcje tego mostu jest bardzo łatwo. To most płytowy, żelbetowy, niesprężony. Zrobienie jego konstrukcji trwa około sześciu tygodni. Tyle, że potem konstrukcja "dojrzewa", trzeba ją izolować, obarierować i wykończyć. I to może trwać, bo do tego potrzebna jest ciepła, w miarę słoneczna pogoda. Oczywiście, można prace wykonywać pod zadaszeniami. Tylko proszę zważyć koszty. W rejonie osiedla Przydziałki roboty drogowe w zasadzie się zakończone. Mieszkańcy z osiedla mają dojazd do miasta ulicą, którą specjalnie dla nich wykonano. Będziemy się starali ten most oddać jak najszybciej, tak, jak obiecaliśmy. I tak się najpewniej stanie. Jeśli tylko nie będzie wielkich opadów.

Przy okazji wizyty na budowie mostu przez Wartę i nowej drogi krajowej numer 25 okazało się, że na budowie zdarzają się... cuda. Miesiąc temu informowaliśmy, że na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Kleczewskiej z Poznańską panuje cisza, nie ma ekip budowlanych. Wtedy inżynier Kapura informował, że "cisza może potrwać długo". Tymczasem już pod koniec listopada i w grudniu na rondzie ponownie pojawiły się ekipy budowlane. W tej chwili (14 grudnia) fragmenty jezdni na rondzie są asfaltowane. Okazuje się, że cuda się zdarzają. To jeden z nich i bardzo się z niego cieszę - powiedział Szymon Kapura - Jest szansa, że po tym rondzie puścimy ruch w tym roku. Powiadam - szansa, bo od pogody zależy układanie nawierzchni asfaltowej.

W sobotę zostanie zamknięta dla ruchu samochodowego ulica Kleczewską, by można było budowę ronda dokończyć. Dla ułatwienia poruszania się, samorząd miasta wybudował sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulicy Dworcowej z Poznańską. Mimo to kierowcom zalecamy dużą ostrożność w poruszaniu się w tym rejonie miasta. Miejmy nadzieje, że te utrudnienia trwać będą, zgodnie z nadziejami objawionymi przez inżyniera Kapurę, jedynie do końca tego roku.


09.11.2006
Budowa mostu terminowa

Minęło osiem miesięcy od rozpoczęcia budowy mostu przez Wartę i nowego 6,45-kilometrowego odcinka drogi krajowej numer 25. W tym czasie wykonawcy: konsorcjum Hydrobudowa 6, Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych oraz Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych powinny wykonać 30 procent inwestycji. Z postępu prac na budowie jest zadowolony inwestor, samorząd Konina. Zwłaszcza, że inwestycja kosztująca ponad 198 milionów złotych jest w 3/4 finansowana z funduszy Unii Europejskiej.

Realizacja budowy przebiega zgodnie z harmonogramem - ocenia Kazimierz Pałasz, prezydent miasta. Od czasu rozpoczęcia budowy minęło osiem miesięcy i zgodnie z umową zaawansowanie wykonawstwa zadań osiągnęło 30 procent. Był to podstawowy wymóg dofinansowania inwestycji ze środków unijnych. Tak realizowana inwestycja dobrze rokuje dalszym pracom i ukończeniu inwestycji w przewidzianym terminie.

6 listopada rejestrowaliśmy, jak co miesiąc, co się na największej budowie Konina dzieje. Pogoda była fatalna. Samochodem udało nam się wjechać w pobliże budowanych estakad po północnej stronie Warty. Tego dnia rozpoczęło się przesuwanie w kierunku północnym szóstego już segmentu estakady. Szymon Kapura (Scetauroute), inżynier projektu, sumuje: Szósty element ma 30 metrów długości. W sumie estakada w tym miejscu ma już 170 metrów. Za około 10 tygodni estakada lewostronna (patrząc od strony Warty) powinna dotrzeć do ronda na skrzyżowaniu ulic Kleczewskiej z Poznańską. Potem rozpocznie się budowa prawej jezdni. Zamontowano także belkę na podporach tuż przy korycie Warty, po której rozpocznie się przesuwanie nad Wartą konstrukcji mostu. Miejmy nadzieję, że ta operacja rozpocznie się 15 listopada.

Wykonawcom nie powinny przeszkadzać zbliżające się mrozy. Zdaniem inżyniera Kapury: Nawet w czasie mrozów roboty betoniarskie musza się posuwać dalej. Wytwórnie mają być ocieplone, zadaszone, ogrzane. Nic nie może zatrzymać postępu prac, bo inaczej wykonawcy "nie wyrobią się" w czasie z wykonaniem kontraktu.

Kiedy w czasie Dnia Otwartego na budowie, trzy tygodnie temu, mieliśmy okazję dotrzeć do południowego krańca konińskiej inwestycji, nic się tu nie działo. Wkrótce to się zmieni, bowiem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad finalizuje przetarg na wykonanie dalszego ciągu inwestycji, czyli budowę węzła komunikacyjnego w rejonie ulicy Szpitalnej i Europejskiej oraz nowego odcinka drogi krajowej numer 25, łączącego konińską inwestycję przez gminę Stare Miasto z autostradą A2. Jak informuje prezydent K. Pałasz: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest już po pierwszych rozstrzygnięciach przetargu na wykonanie inwestycji. Jeżeli procedury będą przebiegały sprawnie, to myślę, że w niedługim czasie wykonawca wejdzie na swój odcinek robót. To będzie spójne z naszymi inwestycjami: aktualnie realizowana i planowaną przez nas budową obwodnicy w kierunku północnym. W przyszłorocznym budżecie powinniśmy zaplanować wykonanie dokumentacji tego odcinka drogi krajowej numer 25. Jeśli uzyskamy pozwolenie na budowę, to w połowie przyszłej kadencji budowa powinna się rozpocząć.


23.10.2006
Dzień Otwarty na budowie II przeprawy przez Wartę

Blisko 1000 osób wzięło udział w Dniu Otwartym na budowie "Drugiej Przeprawy przez Wartę" zorganizowanym w ramach działań projektowo - promocyjnych Urządu Miejskiego w Koninie. Grupy mieszkańców, którzy zechcieli zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi budowy mostu oprowadzane były przez inżyniera projektu Szymona Kapurę oraz wyznaczonych pracowników Urzędu Miejskiego.

Mimo, iż zwiedziający mieli do przejścia trasę liczącą prawie 6 kilometrów, od ulicy Nadrzecznej aż do rzeki Warty w okolicy ulic Poznańskiej i Kleczewskiej, chętnych do urządzenia sobie takiej wycieczki nie brakowało.


09.10.2006
Co widać "gołym" okiem

Na początku września, w naszej comiesięcznej informacji z realizacji największej inwestycji w mieście, narzekaliśmy, że na placu budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy Poznańskiej z ulicą Kleczewską niewiele się dzieje.

Po miesiącu informujemy: jednak się dzieje. I to, co się dzieje, jest widoczne "gołym" okiem. Potwierdza to Szymon Kapura (Scetauroute), inżynier projektu, pełniący rolę inspektora nadzoru inwestycji: Po drobnych opóźnieniach, spowodowanych kłopotami projektowymi i wykonawczymi, rondo "ruszyło". Jest szansa, że jego budowa zostanie zakończona w listopadzie.

Przyszłe rondo zaczyna powoli nabierać kształtu. Budowane są mury oporowe, wykonywane jest odwodnienie i wypełniany piaskiem teren, na którym rondo powstanie. Fundamenty położono pod ekran akustyczny, który zostanie wybudowany po północno-zachodniej stronie ronda. Przyspieszenie tej budowy umożliwiła decyzja Rady Miasta o wykupieniu dodatkowo dwóch nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania.

Najwięcej zmian, i to dość spektakularnych, widać na budowie estakad nad doliną Warty. W ostatnich dniach września ekipy wykonawców inwestycji przesunęły, po północnej stronie Warty, pierwsze przęsło estakady. Przesuwanie przęsła jest skomplikowaną operacją techniczną. Jedno przęsło waży około 260 ton. Każde następne będzie przesuwane razem z poprzednim, a więc ich ciężar będzie się sumował.

Trwają intensywne prace nad budową kolejnych odcinków estakad po obydwu stronach Warty. Ekipy budowlane chcą wykorzystać sprzyjającą aurę. Ale i załamanie pogody nie powinno im przeszkodzić. Pracowałem na budowach, na których nawet mróz nie przeszkadzał. Można bowiem polowe wytwórnie estakad okryć plandekami i ogrzewać, nawet, jeśli taka będzie potrzeba, stawiając prowizoryczne kotłownie - powiedział inżynier Kapura.

Kształtu zaczynają także nabierać budowane odcinki drogowe. Ten między ulicami Zagórowską i Ametystową częściowo już pokrywany jest pierwszą warstwą asfaltu, ale jak wyjaśnia inżynier Kapura: To nie jest jeszcze nawierzchnia, jaką zwykle widzi się na drogach. Ekipy drogowe wykonują podbudowę betonowo-bitumiczną, będącą podstawą do położenia właściwych nawierzchni jezdnych.

Gotowa jest już surowa konstrukcja wiaduktu, pod którym przebiegać będzie ulica Nadrzeczna. Ekipy konsorcjum budowlanego, którym przewodzi Hydrobudowa-6, rozpoczęły prace nad wykonaniem wiaduktu na ulicy Ametystowej: To nie jest konstrukcja szczególnie skomplikowana, dlatego budowa wiaduktu na Ametystowej powinna potrwać cztery, pięć miesięcy. Jedyne co może wpłynąć na ewentualne przedłużenie budowy, to załamanie pogody.

Przy okazji budowy wiaduktu na Ametystowej informujemy, że władze miasta dogadały się na tyle z właścicielami nieruchomości u zbiegu ulic Bursztynowej i Przydziałki, że wkrótce - jak poinformował Andrzej Sybis, zastępca prezydenta miasta, na części tej nieruchomości położony zostanie asfalt, który umożliwi wjechanie autobusu MZK na osiedle Przydziałki.

A zatem, czy budowa przeprawy przez rzekę Wartę i nowej drogi numer 25, kosztującej prawie 200 milionów złotych i w 3/4 finansowanej z funduszy Unii Europejskiej, przebiega zgodnie z harmonogramem? W zasadzie zgodnie z harmonogramem - twierdzi Szymon Kapura, inżynier projektu.


13.09.2006
Trwa budowa nowego mostu przez Wartę - Harmonogram bardzo napięty

Koninianie z coraz większym zaciekawieniem przyglądają się pracom na budowie nowego mostu przez Wartę. Elementy mostu są już widoczne z daleka, a ekipy budowlane pracują bardzo intensywnie. Wszystko po to, żeby realizacja inwestycji przebiegała zgodnie z harmonogramem.

Szczególne zaciekawienie wzbudza budowa północnego odcinka inwestycji: ronda na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej z Kleczewską. Zaciekawienie jest tym większe, że akurat tutaj ruch samochodów jest szczególnie duży. Szymon Kapura, inżynier projektu, zapytany czy jest zadowolony z przebiegu prac na tym odcinku odpowiedział: Myślę, że tak. Zaczęło się w tej chwili sypanie ronda od strony południowej. Prace są więc poważnie zaawansowane. Myślę, że całość będzie widoczna w bardzo krótkim czasie.

Przypomnijmy, że Hydrobudowa-6, pełniąca rolę wiodąca w konsorcjum wykonawców inwestycji, zadeklarowała oddanie do użytku ronda na skrzyżowaniu Poznańskiej z Kleczewską we wrześniu, następnie termin ze względów technicznych, został przesunięty na koniec listopada bieżącego roku.

A co dzieje się na innych odcinkach budowy? Na budowie pojawiają się nowe elementy. Te najbardziej widoczne po obu brzegach Warty, to nowe konstrukcje na podporach estakady międzywala.

Są gotowe wytwórnie, a po północnej stronie Warty także formy do budowania konstrukcji estakad, które będą na podpory nasuwane. To co widać wyraźnie, patrząc z ulicy Poznańskiej, to wytwórnia na podporze "piątej", która będzie nasuwana w stronę ulicy Kleczewskiej, po odwróceniu - w stronę mostu na Warcie - informuje Kapura. Przesuwanie konstrukcji na podpory będzie operacją technicznie skomplikowaną, bowiem konstrukcje te ważą po około 260 ton.

Inżynier projektu twierdzi, że wkrótce powinniśmy być świadkami budowania konstrukcji samego mostu:

Bezwzględnie w tym miesiącu wysuwanie konstrukcji powinno już nastąpić, zgodnie z harmonogramem, który wykonawca dostarczył. Nie ma możliwości, by tego nie zrobił, bo harmonogram jest bardzo napięty. Prace są tak zaawansowane, by nie trzeba się było martwić o widoczność robót.

Duży ruch panuje na budowie nowego przebiegu drogi krajowej numer 25 począwszy od ulicy Nadrzecznej a skończywszy w rejonie starej strzelnicy, czyli na południe od osiedla Przedziałki. Tu ekipy budują odwodnienie i układają krawężniki. Jezdnie nabierają kształtu. Utwardzana jest podbudowa, na której położony zostanie asfalt. W niedługim czasie kłopotów komunikacyjnych spodziewać się mogą mieszkańcy osiedla Przedziałki, bowiem, jak informuje inżynier Kapura, zamknięta zostanie ulica Ametystowa. Na tej ulicy budowany będzie wiadukt nad drogą numer 25, łączący osiedle Przedziałki z ulicą Szpitalną i osiedlem Sikorskiego. Na czas zamknięcia Ametystowej zostanie zrobiony objazd ulicą Przydziałki - mówi Szymon Kapura.

Dodajmy, że wykonawcy inwestycji zaczęli budowanie ekranów dźwiękochłonnych. Pierwszy powstaje już przy ulicy Poznańskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie budowanego ronda. W tym rejonie zostaną wybudowane także kolejne ekrany wytłumiające hałas, który będzie spowodowany przez zwiększony ruch samochodów.

 


16.08.2006
Obwodnica coraz bardziej widoczna

Budowa mostu przez Wartę i nowego odcinka drogi krajowej numer 25 wzbudzają coraz większe zaciekawienie koninian. Powód wydaje się być oczywisty - coraz więcej elementów konstrukcyjnych widać z daleka, bez konieczności wkraczania na plac budowy. Coraz większe są także utrudnienia w poruszaniu się kierowców. Szczególnie doświadczają tego ci, którzy chcą z ulicy Kleczewskiej włączyć się do ruchu na ulicy Poznańskiej. Budowa ronda w tym miejscu nieco się przedłuży, bowiem wykonawcy mieli problemy z przełożeniem kolektora sanitarnego.

Rzeczywiście, wykonawcy mieli problem. Chodziło o przełożenie kolektora sanitarnego o średnicy 800 mm, który odprowadza ścieki z bardzo dużej części miasta i którego nie można było zrobić w sposób niedbały. Ale problemy są zlikwidowane - poinformował Szymon Kapura (Scetauroute SA), inżynier projektu. Dzieło wykonano w porozumieniu z PWiK. W tej chwili budowane są mury oporowe. Myślę, że rondo będzie oddane do użytku w listopadzie, zgodnie z planem.

Znacznie zaawansowane są prace przy budowie estakady nad doliną Warty. Wykonawcy tych prac: Hydrobudowa-6 i Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych w zasadzie nadrobili opóźnienia, spowodowane wiosennym wylewem Warty. Estakada będzie wybudowana na całej szerokości międzywala.

Mam deklaracje wykonawcy, że do 17 sierpnia będą gotowe wszystkie podpory. W tej chwili wykonawca przygotowuje stanowisko do budowy konstrukcji nośnej estakad. Konstrukcja będzie wysuwana segmentami około 30-metrowymi. Budowa dwóch stanowisk jest już dość mocno zaawansowana po północnej i południowej stronie Warty - poinformował inżynier projektu Szymon Kapura (Scetauroute SA).

Z całą pewnością najważniejszą i najbardziej "widowiskową" częścią inwestycji będzie rozpoczęcie budowy konstrukcji most przez Wartę. Rozpoczęcie nasuwania konstrukcji mostu planujemy na wrzesień. Wtedy będzie już "coś", w postaci kawałka mostu, widać - powiedział inżynier Kapura. Nasuwanie konstrukcji mostu rozpocznie się od estakady E-5, biegnącej od strony ronda, na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej z Kleczewską, w kierunku Warty i estakady E-7 po południowej stronie rzeki.

Na południowym odcinku budowy, od ulicy Nadrzecznej, przez skrzyżowanie z ulicami Zagórowską i Ametystową ekipy budowlane w wielu miejscach utwardzają podbudowę pod przyszłą drogę krajową numer 25. Na kilku odcinkach już nie tylko tłuczeń jest wysypywany i wałowany, ale kładzione są pierwsze krawężniki. O ile jednak cała konińska inwestycja, mająca kosztować, przypomnijmy, 200 mln zł, jest realizowana w zasadzie zgodnie z harmonogramem, to zaczyna niepokoić cisza na budowie węzła łączącego konińską drogę z ulicą Europejską, położoną już na terenie gminy Stare Miasto. Samorząd Konina buduje przeprawę przez Wartę i nowy odcinek drogi krajowej numer 25 tylko w granicach miasta. Dalszy jej ciąg, za Stare Miasto w kierunku autostrady A2, ma być dziełem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Potwierdza tę informacje Szymon Kapura (Scetauroute SA), inżynier projektu: Budowa tego węzła jest poza naszym kontraktem. Jego budowę, jak i tej części przez Stare Miasto w kierunku A2, będzie zlecała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Byłoby wielce nierozsądne, gdybyśmy zbudowali przeprawę do nikąd. Myślę, że Generalna zdąży.

Czas budowy węzła w gminie Stare Miasto ma być ściśle związany z budową konińskiej obwodnicy. Czas jednak płynie, a na stronach internetowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz jej poznańskiego oddziału nie ma informacji o ogłoszeniu przetargu na wykonawstwo węzła w gminie Stare Miasto, mającego połączyć konińska obwodnicę z A2. Jak poinformował Kazimierz Pałasz, prezydent Konina, poznański oddział Generalnej Dyrekcji zna dokładnie terminy wykonania konińskiego odcinka drogi krajowej 25: Jeszcze na początku tego roku dyrektor poznańskiego oddziału GDDKiM potwierdził, że są przygotowani do budowy swego odcinka, a przede wszystkim mają zagwarantowane pieniądze na jego budowę.

Dodajmy, że prezydent miasta czyni starania, by kolejny, północny odcinek obwodnicy Konina, biegnący ulicą Kleczewski i dalej przez Posadę w rejon Malińca, został wpisany do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego. Jeśli tak się stanie, samorząd będzie miał szansę na otrzymanie wsparcia z funduszy unijnych na kontynuowanie w latach następnych budowy zachodniej obwodnicy miasta.


20.07.2006
Budują podpory pod estakadę i most

W dobrym tempie utrzymują się prace przy budowie mostu przez Wartę i nowego odcinka drogi krajowej numer 25.

Na każdym odcinku budowy firmowanej przez konsorcjum, w którym główną role odgrywa Hydrobudowa-6 SA, pracują ekipy przy konstrukcjach nośnych przyszłego mostu i estakady oraz formują nasyp, na którym budowana będzie przyszła droga nr 25. Między innymi w rejonie ulicy Nadrzecznej już prawie gotowe są filary pod most, najkrótszy na trasie całej budowy, bo mający przęsło o długości zaledwie 12 metrów, pod którym przebiegać będzie przełożona ulica Nadrzeczna. Z boku filarów sypane są nasypy.

Zdaniem Szymona Kapury (Scetauroute SA), inżyniera projektu: Na całej budowie realizowane są podpory pod estakadę i most. Całkowicie już zakończono palowanie i fundamentowanie podpór. Po lewej stronie Warty gotowych kompletnych jest już pięć podpór plus przyczółek końcowy przy ulicy Nadrzecznej. Trwają przygotowania do budowy konstrukcji nasuwanej na podpory. Kłopoty pojawiły się natomiast przy budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Kleczewskiej. Tu wykonawcy mają problemy z kanalizacją. To powoduje, że termin oddania ronda we wrześniu będzie trudny do utrzymania. Sądzę, że realnie trzeba go przełożyć na październik-listopad.

Tempo prac na budowie mostu nie dziwi. Jak powiedział Kazimierz Pałasz, prezydent Konina: Wkrótce, bo już 7 września, konsorcjum będzie musiało wykazać się, zgodnie z podpisanym kontraktem, wykonaniem 30 procent inwestycji.

Dotrzymanie tego terminu przez wykonawcę jest warunkiem sukcesywnego rozliczania finansowego inwestycji. Jeśli wykonawcy dzieła nie wykonają zgodnie z kontraktem, grożą im wysokie kary umowne. Wiele jednak wskazuje, że dzieło zostanie wykonane zgodnie z projektem i harmonogramem, przedstawionym przez Hydrobudowę-6. Sprawnej realizacji służyć miało spotkanie prezydenta miasta z Gregorem Sobischem, prezesem zarządu Hydrobudowy-6: Miałem trochę niepokojące sygnały od inżyniera projektu - powiedział prezydent Pałasz - że konsorcjum, w którym Hydrobudowa-6 odgrywa najważniejszą rolę, ma trzytygodniowe opóźnienie. Dlatego zorganizowałem spotkanie z prezesem Sobischem. Wymiana poglądów była zdecydowana. Wyjaśniliśmy jednoznacznie: niedopuszczalne jest myślenie, by cokolwiek w terminarzu przesuwać. Na dzisiaj zagrożeń w dotrzymaniu terminów budowy nie ma. Realizacja prac przebiega sprawnie, opóźnienia zmniejszyły się do tygodnia, co też jest do odrobienia na budowie mającej trwać jeszcze kilkanaście miesięcy.

Inżynier projektu Szymon Kapura informuje: Wykonawcy jakby złapali drugi, świeży oddech. Nie ma więc obaw co do dotrzymania terminów.


28.06.2006
Trwa budowa nowego mostu w Koninie

Prace przy realizacji projektu "Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25" przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Obecnie w większości zakończono roboty palowe oraz przebudowę sieci energetycznych gazowych i wodno-kanalizacyjnych. Z placu budowy zeszli już archeolodzy, których badania potwierdziły wcześniejsze znaleziska miedzy ulicami Nadrzeczną i Zagórowską.

Intensywne prace trwają przy budowie ronda przy ul. Kleczewskiej oraz na obiektach mostowych. Po załatwieniu wszystkich problemów z wykupem nieruchomości, szybko wyburzono przeszkadzające w budowie budynki. Wykonawca rozpoczął już budowę murów oporowych, wkrótce przejdzie do wykonania nasypów pod rondo. Ta część inwestycji ma być zakończona we wrześniu.

Przypominamy: budowa mostu i nowej drogi krajowej nr 25 ma kosztować blisko 200 mln zł, w 75% finansowane z funduszy Unii Europejskiej. Inwestycję realizuje konsorcjum firm Hydrobudowa 6. Most ma być oddany do użytku w listopadzie 2007 roku.


15.05.2006
Przyspieszenie prac

Tempa nabierają prace przy budowie mostu i nowego odcinka drogi krajowej numer 25. Ekipom budowlanym sprzyja pogoda; to czas dobry do nadgonienia niewielkich opóźnień przy budowie mostu, spowodowanych wiosennym wylewem Warty. W niektórych miejscach, jak chociażby przy budowie podpór wiaduktu przy ulicy Nadrzecznej, budowlani wyprzedzają harmonogram.

Na międzywalu Warty zaczęły się próby wytrzymałości pali, mających stanowić podstawę podpór pod most i estakadę. Jak poinformował Szymon Kapura, inżynier projektu (Scetauroute SA): Badania pali wykonują metodą dynamiczną pracownicy Politechniki Gdańskiej. Badania określą, czy pale są dobrze posadowione i czy spełniają warunki do budowania na nich podpór pod most i estakadę.

Każdy z wybudowanych pali ma od 10 do 14 metrów długości i około półtora metra średnicy. Ekipy Hydrobudowy-6 wykonały już około 72 procent z przewidzianych w projekcie budowy łącznie 4 kilometrów pali. Na palach tuż przy Warcie wykonywane są zbrojenia i wylewane ławy fundamentowe pod pylony, na których most będzie podwieszony. Na razie najbardziej widocznym efektem prac zbrojeniowych i murarskich jest mocno wystająca nad ziemią podpora wiaduktu przy ulicy Nadrzecznej. Jeśli wyniki badań naukowców z Politechniki Gdańskiej będą pozytywne, szybko pozostałe podpory estakady i mostu także zaczną być widoczne i za dwa, trzy miesiąc rozpocznie się montowanie najbardziej widowiskowej z konstrukcji mostowej i estakady - powiedział inżynier Kapura.

Z placu budowy zeszli już archeolodzy, których badania w zasadzie potwierdziły wcześniejsze znaleziska między ulicami Nadrzeczną i Zagórowską. Pozwoli to na wejście ekip drogowych na ten teren. Zanim jednak zaczną budować drogę, najpierw będą musiały usunąć warstwę zalegającego tu torfu.

W rejonie ulicy Poznańskiej rozpoczęło się wykonywanie ronda na skrzyżowaniu z ulicą Kleczewską. Po załatwieniu wszystkich problemów z wykupem nieruchomości, szybko wyburzono budynki, przeszkadzające w budowie. W tej chwili przekładana są instalacje elektryczne i budowana nowy kolektor kanalizacyjny i tak zwanej burzówki. Lada dzień wykonawca zacznie budowanie murów oporowych i wykonywanie nasypów pod rondo. Ta część inwestycji ma być zakończona we wrześniu. Do tego czasu wykonawcy budowy, w porozumieniu z samorządem miasta i służbami ruchu drogowego, zreorganizują ruch samochodów w rejonie skrzyżowania. Ruch odbywać się będzie jedną nitką jezdni. Kierowcy proszeni są o szczególną w tym miejscu ostrożność - apeluje Szymon Kapura, inżynier projektu.

Przypomnijmy: budowa mostu i nowej drogi krajowej numer 25 ma kosztować prawie 200 milionów złotych, w 75 procentach finansowane z funduszy unijnych. Dzieło wykonuje konsorcjum firm, którym przewodzi Hydrobudowa-6; w realizacji dzieła uczestniczą także konińskie firmy. Zakończenie prac przewidziane jest na listopad 2007 roku.


25.04.2006
Wmurowano akt erekcyjny

Wmurowano akt erekcyjny pod budowę mostu przez Wartę i nowego odcinka drogi krajowej numer 25, Na placu Budowy przy ul. Nadrzecznej dokonali tego Kazimierz Pałasz - prezydent Konina, Tadeusz Wojdyński - przewodniczący Rady Miasta i w imieniu wykonawców inwestycji Gregor Sobisch - prezes Hydrobudowy-6.

W uroczystości uczestniczyli liczni goście, wśród nich senator Marek Waszkowiak, marszałek wielkopolski Marek Woźniak, wicewojewoda wielkopolski Ewa Krzyżanowska-Walaszczyk, przedstawiciele Ministerstwa Transportu i Budownictwa, radni Rady Miasta Konina oraz wszyscy wykonawcy inwestycji. Na uroczystość przybyli także Marek Pol, były minister infrastruktury i były poseł Józef Nowicki, których wkład w uruchomienie budowy jest niepodważalny.

Bez wątpienia wmurowanie kamienia węgielnego w jedną z podpór estakady nad ulicą Nadrzeczną to kolejny, ważny etap w procesie urzeczywistniania projektu, nad którym pracujemy od kilku lat. Wszystko wskazuje, że pod koniec listopada 2007 roku po nowym moście i drodze pojadą pierwsze samochody - powiedział prezydent Pałasz. Zdanie prezydenta miasta potwierdzili wykonawcy. Według Wojciecha Puścikowskiego, dyrektora kontraktu z firmy Hydrobudowa - 6: Wysoki poziom wody w Warcie spowodował zaledwie dziesięciodniowe opóźnienie. Nowe technologie pozwalały nam na wykonywanie nawet w trudnych warunkach pali, niezbędnych do posadowienia podpór pod estakady i most. W ten sposób w ziemi znalazło się już około 3 tysiące metrów pali. Teraz z budową zaczynamy wychodzić ponad ziemię.

Inwestycja kosztować będzie 198 milionów złotych; w 75 procentach finansowana jest z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Sektorowy Program Operacyjny Transport - SPOT). Umowę na dofinansowanie inwestycji ze SPOT podpisał prezydent miasta 26 kwietnia 2005 roku z Krzysztofem Opawskim, ówczesnym ministrem infrastruktury. Dzieło wykonuje konsorcjum złożone z trzech firm: Hydrobudowa-6, Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych. Funkcję inżyniera projektu sprawuje firma Scetauroute SA.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Konsorcjum zatrudnia konińskich podwykonawców: Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów, Hydrowat, Elektromont-2 oraz KON-BET. Konińskie firmy wykonują obecnie około 60 procent prac - poinformował dyrektor Puścikowski.

O dotychczasowej realizacji inwestycji bardzo dobrze wypowiadali się przedstawiciele Ministerstwa Transportu i Budownictwa. Dyrektor Marek Krawczyk ocenił: Widzimy konkrety i to jest bardzo pozytywne. To także efekt dobrego przygotowania projektu. Dodajmy, że życzenia sukcesów i terminowej realizacji inwestycji przesłał prezydentowi miasta Jerzy Polaczek, minister transportu i budownictwa.

Zdaniem Marka Woźniaka, marszałka wielkopolskiego: Wmurowanie kamienia węgielnego to dla Konina dzień historyczny, bo w bliskiej perspektywie oznaczać będzie rewolucję komunikacyjną. Bez wątpienia oddanie do użytku nowego mostu i nowego fragmentu drogi numer 25 spowoduje udrożnienie połączenia południe-północ, co będzie bardzo ważne dla całego układu komunikacyjnego Wielkopolski. Spowoduje także połączenie autostrady A-2 z położonymi na północ od Konina terenami o znaczeniu przemysłowym, gospodarczym i turystycznym. ...Gdyby coś się, nie daj Boże, stało na jedynej istniejącej w Koninie przeprawie, to czeka nas katastrofa komunikacyjna. Gratuluję prezydentowi miasta, bo to bez wątpienia dzisiaj dzień jego sukcesu.

Wicewojewoda Ewa Krzyżanowska-Walaszczyk, z zawodu architekt, na inwestycję spojrzała jak architekt: Gratuluje pięknego projektu. To będzie najładniejszy most w Wielkopolsce. Życzę, by to była wizytówka Konina a także Wielkopolski. Szczególnie zaś trzeba zauważyć, że to inwestycja realizowana przy wykorzystaniu funduszy unijnych. Nie mamy wielu inwestycji w ten sposób realizowanych, szczególnie gdy zważy się na ich wartość. Panie prezydencie, proszę przyjąć nasze gratulacje.

Uroczystość murowania aktu erekcyjnego ani na chwilę nie przerwała pracy na budowie. Dwadzieścia metrów od miejsca, w którym gospodarze miasta z wykonawcami zamurowywali akt erekcyjny, skręcano elementy zbrojeń i wylewano beton. Z takiego obrotu sprawy zadowolenia nie krył prezydent Kazimierz Pałasz: W tym roku na wykonanie dzieła mamy 129 milionów złotych. To dużo pieniędzy, trzeba zatem mocno nagimnastykować się, by wszystko było na czas wykonane a zaplanowane środki wykorzystane.

Projekt inwestycji, wykonany przez Transprojekt Gdański, zakłada wykonanie, poza pracami w obrębie granic miasta, nowej czteropasmowej drogi w gminie Stare Miasto, łącznie z bezkolizyjnym skrzyżowaniem w Starym Mieście. Jak powiedział Ryszard Nawrocki, wójt Starego Miasta: Mamy informację ministra transportu o przyznaniu w tym roku na rozpoczęcie inwestycji w naszej gminie 6 milionów złotych. Inwestorem będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Potrzebne jeszcze około 55 milionów złotych GDDKiA ma otrzymać w przyszłym roku.


10.04.2006
Wysoka woda na Warcie nie zagraża budowie mostu

Prace na części budowanego mostu przez Wartę zostały wstrzymane. Wysoki poziom wody w rzece zmusił ekipy budowlane do wycofania z międzywala część urządzeń. Kierownictwo budowy przekonuje jednak, że to sytuacja przejściowa, zatem nie może ona zagrozić dotrzymaniu terminów budowy.

Powódź nie była dla nas zaskoczeniem, bowiem przystępując do kontraktu spodziewaliśmy się tego typu kłopotów hydrologicznych, związanych z Warta - twierdzi Wojciech Puścikowski, dyrektora kontraktu (Hydrobudowa-6). Od miesiąca mamy dokładny nadzór hydrologiczny nad rzeką. Uprzedzano nas, że po śnieżnej zimie możemy spodziewać się perturbacji. Konsekwencje związane z powodzią nie są duże, ponieważ wykonujemy teraz roboty podstawowe, związane z palowaniem i wykonywaniem grodzic. W tej chwili zostały wstrzymane prawie całkowicie roboty na lewym brzegu Warty, gdzie wiertnice zostały przeniesione z estakady E-7 na E-8. Wykonujemy tu pale na trzech podporach.

Dyrektor Puścikowski spodziewa się, że poziom wody w Warcie będzie szybko opadał: Będziemy odzyskiwać sukcesywnie możliwości rozszerzenia robót palowych i wbijania grodzic w kierunku rzeki. To zgodne jest z naszymi założeniami harmonogramowymi. Nie przewidujemy dużych perturbacji, związanych ze startem wykonywania estakad. Ewentualne perturbacje mogą pojawić się jedynie na budowie estakady E-5, na prawym brzegu Warty, gdzie rozlewisko jest większe. Ale i tu planuje nadrobienie strat, oczywiście zakładając, że woda opadnie w czasie najbliższych dwóch tygodni.

Konsorcjum budujące most i nową drogę krajową numer 25 planuje rozpoczęcie wykonywania estakad na międzywalu Warty na przełomie czerwca i lipca. Pierwsze estakady zostaną wykonane na lewym brzegu Warty. Wykonywać je będziemy metodą nasuwania podłużnego i oczekujemy, że to zminimalizuje w przyszłym roku ewentualne perturbacje powodziowe - powiedział dyr. Puścikowski.

Wysoki poziom wody w Warcie nie zahamował prac na innych odcinkach budowy. Według dyrektora Puścikowskiego prace realizowane są zgodnie z harmonogramem. Szeroki front robót ziemnych jest uruchomiony między innymi w rejonie ulicy Zagórowskiej. Trwają tu prace między innymi nad utwardzaniem podłoża przyszłej drogi numer 25 i jej skrzyżowania z Zagórowską. W rejonie ulicy Nadrzecznej mimo wysokiej wody zwożone są elementy budowlane, niezbędne do budowania grodzic i palowania pod filary podpierające przyszłe estakady. Ekipy energetyków przebudowują też fragment linii wysokiego napięcia. Linia nad skrzyżowaniem nowej drogi z ulicą Nadrzeczną będzie zawieszona wyżej, niż obecnie.


09.09.2006
Rozpoczęła się budowa mostu

Ruszyła budowa nowego mostu na rzece Warcie. Na placu budowy pojawiły się pierwsze maszyny. Układane są drogi dojazdowe, wycinane drzewa i krzewy, równolegle odbywa się palowanie.

Mimo nie najlepszych warunków atmosferycznych realizacja projektu "Przeprawa przez rzekę Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25" przebiega bez zakłóceń. W pierwszym etapie robót wykonawca wycinał drzewa i krzewy Równolegle odbywała się rozbiórka budynków, wykupionych przez miasto, a kolidujących z realizacją inwestycji.

Na obszarze bezpośrednio przylegającym do obecnego skrzyżowania ulic Poznańskiej i Kleczewskiej, w rejonie projektowanego ronda, dokonano zdjęcia humusu, usunięcia korzeni pozostałych po ściętych wcześniej drzewach oraz oczyszczono teren do stanu pozwalającego rozpocząć roboty ziemne związane z budową ronda - informuje Szymon Kapura, Inżynier Projektu.

Wykonawca rozpoczął wykonanie pali fundamentowych pod wiadukt nad ulicą Nadbrzeżną. W tym też celu, jak również dla zapewnienia szybkiej realizacji robót, sprowadził i uruchomił drugą wiertnicę.

Jak tłumaczy Szymon Kapura: pale fundamentowe stanowią metodę tak zwanego posadownia pośredniego, stosowaną tam gdzie pod planowanymi fundamentami obiektów inżynierskich, na głębokość zbyt dużą dla dokonania wymiany podłoża, zalegają grunty nienośne, nie mogące stanowić oparcia dla projektowanej budowli. Sytuacja taka jest częsta w dolinach rzecznych, starorzeczach, terenach podmokłych, tak więc zachodzi również w dolinie Warty. Najogólniej mówiąc palowanie wielkośrednicowe polega na uformowaniu w gruncie żelbetowego słupa, formowanego metodą wiercenia, który bądź to opiera się końcem (stopą) o warstwę gruntu nośnego (wówczas mówimy o palach "stojących"), bądź też przenosi obciążenia poprzez tarcie swej powierzchni bocznej o grunt (pale wiszące).

Przy realizacji przeprawy zostaną wykonane tzw. pale stojące o średnicy 1200 i 1500 milimetrów. Dla celów przeprawy będzie wykonanych około 4 kilometrów pali o długości około 10 metrów .

Po zakończeniu palowania, następnym etapem prac będzie wykonanie na fundamentach palowych właściwych podpór mostów i estakad.

Zadowolenia z realizacji projektu nie ukrywają władze miasta.

Cieszy mnie fakt, że po trwających kilka miesięcy kłopotach z przetargiem na wyłonienie wykonawcy, teraz prace idą sprawnie. Oznacza to, że wykonawca, jak i Inżynier Projektu są firmami rzetelnymi i terminowymi - stwierdził Kazimierz Pałasz, Prezydent Miasta Konina.


13.01.2006
Rusza budowa nowego mostu

Prezydent Konina Kazimierz Pałasz, Gregor Sobisch prezes Zarządu Hydrobudowa 6, Krzysztof Rzeźnikiewicz dyrektor techniczny z Grupy Kapitałowej Hydrobudowa 6, Włodzimierz Zawadzki - prezes Zarządu Warszawskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych, Waldemar Siemiński - wiceprezes Zarządu WPRD, Jerzy Lewandowski - prezes Zarządu Płockiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych i prokurent Adam Sobociński podpisali w Koninie umowę na wykonawstwo inwestycji "Budowa drugiej przeprawy przez Wartę - nowy przebieg drogi krajowej nr 25". Jest to bez wątpienia największa inwestycja w historii miasta. Prace według harmonogramu mają potrwać 2 lata.

Te trzy firmy wchodzą w skład Grupy Kapitałowej Hydrobudowa 6, która za kilka dni rozpocznie budowę drugiej przeprawy przez Wartę.

W ciągu dwóch tygodni rozpoczniemy prace. Zależy nam bardzo na jak najszybszym wejściu i przygotowaniu terenu pod inwestycje przed wiosną. Zakończenie jest planowane na 30 listopada 2007 roku - powiedział przedstawiciel Konsorcjum Krzysztof Rzeżnikiewicz. Budowa mostu będzie kosztować blisko 200 mln zł

Grupa kapitałowa Hydrobudowa 6 specjalizuje się w projektach infrastrukturalnych, przemysłowych, ochrony środowiska jak i kubaturowych. Do największych realizacji należą: stacje metra, drogi, mosty, wiadukty, tunele, stacje wodociągowe, oczyszczalnie ścieków, rurociągi przesyłowe transportujące wodę, ropę i gaz oraz budynki administracji państwowej. Grupa zatrudnia 1300 pracowników. Jak zapewniali przedstawiciele Hydrobudowy 6 niemal pewnym jest, że w czasie realizacji inwestycji ze względów ekonomicznych będą korzystać z usług konińskich firm, przedsiębiorstw oraz poszukiwać rąk do pracy na miejscu.

Bardzo się cieszymy, że doszło do podpisania umowy w tak szybkim czasie - powiedział Gregor Sobisch. Zwykle procedury związane z rozpatrywaniem odwołań i protestów trwają bardzo długo. Tym bardziej budzi nasz podziw operatywność pracowników i władz miasta, że potrafiły w niespełna pół roku doprowadzić do sfinalizowania umowy.

Przypomnijmy, że podpisanie kontraktu stało się możliwe dzięki decyzji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, który zezwolił nas podpisanie umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu złożonym przez konkurentów startujących w przetargu. Jak mówili przedstawiciele Grupy Kapitałowej średni okres trwania wszystkich procedur przetargowych i odwoławczych trwa 270 dni. W Koninie całe przedsięwzięcie udało się doprowadzić do szczęśliwego końca w 150 dni.

Budowa nowego mostu na Warcie i gruntownej modernizacji miejskiego odcinka drogi krajowej nr 25 to dla Konina największa inwestycja. 42 mln euro, czyli 75 proc. kwoty potrzebnej na wykonanie, miasto ma zapewnione z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPOT). Reszta, czyli 50 mln zł, to wkład własny samorządu, pochodzący z kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

O konieczności budowy drugiego mostu w Koninie mówiło się już od wielu lat. Przez Konin prowadzą dwie ważne, coraz bardziej zatłoczone, tranzytowe drogi krajowe - nr 25 z Bydgoszczy do Ostrowa Wlkp. i nr 92 z Konina do Wrześni, która jest drogą alternatywną dla płatnej autostrady A2.

W centrum miasta, na odcinku około dwóch kilometrów, obie drogi biegną tą samą ulicą i przez ten sam most. W tej sytuacji zwykła kolizja czy wypadek drogowy powodują korki i paraliż komunikacyjny miasta - powiedział prezydent Konina Kazimierz Pałasz.

Najbardziej efektowny ma być północny odcinek inwestycji, czyli estakada z 17 przęsłami i wkomponowanym w nią mostem podwieszanym na podporach. Według prezydenta Konina, wybrano taki projekt mostu, który może się podobać, a przy tym tani w eksploatacji.

Jego konstrukcja opiera się na koncepcji kablobetonowej i nie wymaga cyklicznego remontowania, ponieważ nie posiada praktycznie żadnych elementów stalowych - wyjaśnił prezydent Konina. Zastępca prezydenta Konina Andrzej Sybis zapewnił także, że wszystkie grunty pod inwestycję są już własnością miasta.

   

© 2005 - 2007 Urząd Miejski w Koninie
62-500 Konin, Plac Wolności 1, tel. (063) 240 11 11, fax (063) 242 99 20
Webmaster