menu projekt techniczny
Kalendarium
Archiwum (2006)
Archiwum (2005)
Program SPO-Transport
Galeria
Galeria z lotu ptaka
Most nocą
Projekt techniczny
Finanse
Miasto Konin
Inwestor
Linki


 

Dane techniczne projektowanej trasy - drogi krajowej nr 25 i ul. Europejskiej

  • klasa drogi: GP
  • prędkość projektowa: 60 - 70 km/h
  • szerokość jezdni: 2 x 7.00m
  • szerokość ciągu pieszo - rowerowego: 2.50m
  • szerokość pasa awaryjnego (w przekroju drogowym): 2.00m
  • kategoria ruchu: KR5
  • dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115kN

Przebieg trasy - długość całkowita 6.45 km

Początek - skrzyżowanie typu "rondo" o średnicy 37m ul. Poznańska - Kleczewska.

Następnie dwa równoległe obiekty mostowe przez rzekę i dolinę Warty, obiekty usytuowane na długiej prostej i jednym łuku poziomym R=1000m, przekraczają dodatkowo ulicę Dolną, wszystkie obiekty posiadają jednakowy przekrój poprzeczny - most nad samą rzeką - jako most sprężony zewnętrznie, zawieszony na pylonach.

Podłączenie dojazdu do oczyszczalni ścieków oraz dla pojazdów ze strony starego miasta: dla pojazdów ze zmniejszoną skrajnią pionową do 3.50m pod wiaduktem trasy w rejonie wału przeciwpowodziowego, dla pojazdów o większej skrajni do oczyszczalni - bezpośrednio z prawej jezdni projektowanej trasy w postaci prawostronnego wyłączenia i włączenia, ponadto włączenie do lewej jezdni co tworzy w tym miejscu prosty węzeł dwupoziomowy.

Na odcinku od wału przeciwpowodziowego na brzegu lewym do ul. Zagórowskiej sprowadzenie ruch pieszego i rowerowego na teren poza wysoki nasyp, na którym pozostaną same jezdnie.

Przebieg w rejonie ul. Zagórowskiej po trzech łukach poziomych R=1000m, co znacznie zmniejsza ilość wyburzeń zabudowy.

Równoległe poprowadzenie do trasy ulicy Przydziałki umożliwiające dojazd do pozostającej w tym rejonie zabudowy.

Skrzyżowanie skanalizowane z ul. Zagórowską, zakłada się wprowadzenie sygnalizacji świetlnej sterowanej ruchem - akomodacyjnej.

Poprowadzenie nowej trasy w rejonie zabudowy ul. Szmaragdowej w wykopie głębokości ok. 2.50m celem zwiększenia ochrony przed hałasem.

Budowę wiaduktu nad trasą w ciągu ul. Ametystowej bez korekty przebiegu trasy ulicy poprzecznej.

Przedłużenie przekroju ulicznego poza węzeł "Stare Miasto" z uwagi na korzyści wynikające ze zmniejszenia prędkości projektowej (w stosunku do prędkości na przekroju drogowym), oraz zmniejszenie tym samym pasa gruntu potrzebnego pod drogę.

Zwiększenie promienia łuku poziomego z R=250m do R=290m co spowoduje poprawę warunków bezpieczeństwa i wygody jazdy.

Budowę dwóch węzłów dwupoziomowych (węzła "Europejska" - typu "trąbka" z ul. Europejską - droga krajowa nr 25 połączonego z prostym skrzyżowaniem typu "rondo" o średnicy 30m z ul. Szpitalną, wraz z węzłem "Stare Miasto" - typu "karo" nad ul. Główną prowadzącą do m. Stare Miasto wraz z budową dwóch rond o średnicy 25m) połączonych dwama oddzielnymi drogami zbiorczo - rozprowadzającymi.

Budowę lokalnej drogi zbiorczej na północnej stronie drogi nr 25 i bezpieczne wyprowadzenie ruchu lokalnego do nowoprojektowanego ronda.

Przełożenie dwóch dróg powiatowych na stronie południowej drogi nr 25 i włączenie ich do skrzyżowań typu rondo na węzłach "Stare Miasto" i "Europejska".

   

© 2005 - 2007 Urząd Miejski w Koninie
62-500 Konin, Plac Wolności 1, tel. (063) 240 11 11, fax (063) 242 99 20
Webmaster